a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Welcome     Call 02 650 2332   Follow us

Image Alt

Our Services

  /  Our Services

Admission essay service

บริการให้คำปรึกษาด้านการเขียน Admissions Essay ผู้เชี่ยวชาญจาก EduTrain Leading Group สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือ เพื่อให้แน่ใจว่า Admissions Essay ของคุณมีประสิทธิภาพ และโดดเด่นสะดุดตากรรมการ การให้บริการเกี่ยวกับ Admissions Essay ของเรา คือการให้คำแนะนำการเขียน Admissions Essay ให้เป็นที่จดจำ ตรงประเด็นและโดดเด่นที่สุด เพื่อให้คุณมีโอกาสในการได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย

Translation service

EduTrain Leading Group ให้บริการการแปลเอกสารด้วยคุณภาพสูงสุด ในภาษาดังต่อไปนี้       อังกฤษ – ไทย – อังกฤษ

 • ฝรั่งเศส – ไทย / อังกฤษ – ฝรั่งเศส
 • สเปน – ไทย / อังกฤษ – สเปน
 • จีน – ไทย / อังกฤษ – จีน

นักแปลมืออาชีพของ EduTrain Leading Group เป็นนักวิชาการ และนักเขียนชาวไทย ระดับ PhD, MA และ M.Ed.

Thesis/Dissertation Editing 

รับตรวจและแก้ไขวิทยานิพนธ์ EduTrain Leading Group เป็นเครือข่ายของอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย และนักวิชาการมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญในการเขียน การตรวจแก้ไขข้อมูล การวิจัยและเขียนตำราวิชาการในหลากหลายสาขา จากประสบการณ์ในการเขียนและตรวจบทความเชิงวิชาการ และความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย เราจึงสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและความรู้ต่างๆที่จำเป็นในการทำ วิทยานิพนธ์และตรวจทานแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำหนดหัวข้อ การจับประเด็นการเขียน การจัดโครงสร้างในการเขียน หรือ การขัดเกลาภาษา คุณจะได้รับความรู้และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของ EduTrain ตลอดช่วงการเขียนวิทยานิพนธ์

Thai classes for foreigners

Sawasdee kha!  Enjoy your stay in the Land of Smiles by learning Thai! Improve your business prospects by speaking your clients’ language! EduTrain offers courses in all levels, from absolute beginners to advanced speakers of Thai taught by qualified and experienced Thai language instructors. You will learn all four skills: reading, writing, speaking and listening, or you may opt to focus only on spoken Thai, depending on your need. EduTrain offers both private one-on-one courses and small group courses at a time convenient for you. Special! We’ve just started Thai language courses for children! Contact our school for more information and a free placement exam!

Admission Essay Service

บริการให้คำปรึกษาด้านการเขียน Admissions Essay ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจะรับนักศึกษาเพียง 10% ของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญจาก EduTrain Leading Group สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือ เพื่อให้แน่ใจว่า Admissions Essay ของคุณมีประสิทธิภาพ และโดดเด่นสะดุดตากรรมการ การให้บริการเกี่ยวกับ Admissions Essay ของเรา คือการให้คำแนะนำการเขียน Admissions Essay ให้เป็นที่จดจำ ตรงประเด็นและโดดเด่นที่สุด เพื่อให้คุณมีโอกาสในการได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย

เหตุผลในการใช้บริการกับ EduTrain Leading Group
 1. บทความแสดงความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อ เป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากในขั้นตอนการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระดับ Top ranking
 2. EduTrain Leading Group มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการเขียนระดับ PhD, MBA, MA, MS, M.Ed.
 3. มีอัตราการให้บริการที่เหมาะสม
 4. เรายืนยันว่าบทความของคุณจะโดดเด่น สะดุดตาคณะกรรมการคัดเลือก
 5. เราไม่ได้เขียนแทนคุณ แต่เราสอนให้คุณเขียนอย่างมีเอกลักษณ์ และหลีกเลี่ยงการใช้สำนวนที่ไม่น่าสนใจ แก้ไขจุดที่คลุมเครือและฟังดูเกินจริง

 

โครงสร้างหลักสูตร
 1. โครงสร้างของบทความ ได้แก่ การระดมความคิด และการรับคำปรึกษาจากอาจารย์
 1. การร่างบทความ อาจารย์จะให้คำปรึกษาตามพื้นฐานของผู้เรียน ในช่วงนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่องการเขียนบทความที่จูงใจและมีประสิทธิภาพ
 1. การตรวจทานและแก้ไข เป็นช่วงการนำบทความร่างที่ผู้เรียนเขียนเอง มาตรวจทานอีกครั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำในการแก้ไขทั้งเนื้อหาและไวยากรณ์
 1. ขั้นตอนสุดท้าย ตรวจทานและแก้ไขบทความฉบับจริง
การบริการ

การเขียนบทความในหัวข้อที่แตกต่างกันรวม 3 ฉบับ

อัตราการบริการ

คนละ 20,000 บาท (10 ชั่วโมง) **เชิญเข้ามาพูดคุยกับเราและพบกับคณาจารย์ ผู้มีประสบการณ์ ระดับ PhD จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษ เช่น Oxford University, Imperial College London และมหาวิทยาลัยชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา**

Admissions Essay Service

Each year, the top universities and colleges accept only 10% of their highly qualified applicants.

 • Make sure you stand out from the crowd with EduTrain Leading Group’s expert Admissions Essay Service

Our Admissions Essays’ unique and comprehensive services are designed to help you develop your college admission essay into the most memorable and striking essay possible, with the sole goal of making you stand out from the crowd and greatly increase your chances for admission.

 • Top reasons to use our service
 1. The essay is extremely important for Admissions Process for top ranking universities. It certainly makes the difference between admission and rejection.
 2. EduTrain Leading Group comprises experienced writers with PhD, MBA, MA, MS, and M.Ed.
 3. We are affordable.
 4. We make sure your essay has the right stuff to catch the eye of Admissions Officers.
 5. We do not write for you. We teach you to bring out your “personal voice”, avoid clichés and correct vague and insincere phrases.
Organization of the course
 1. Organization of Essay This will involve a brainstorming session and consultative process between student and facilitator.
 1. Drafting stage Student will work with the facilitator on an individual basis. Under this stage, student will be taught of the effective and persuasive way of writing essay/ statement of purpose/ letter of recommendation.
 1. Revision stage Facilitator and student go through the draft prepared by the student and make suggestion and correction of grammatical errors.
 1. Final stage The final draft will be edited and corrected by student and facilitator.
Service

Completion of three (3) essays with different topics and letters of recommendation.

Course fee

20,000 baht per person   *Visit our group of professional facilitators/ editors, graduated with PhD from best universities in England, such as Oxford University, Imperial College London, and elite universities in The United States.**   หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Translation Service – บริการการแปล

EduTrain Leading Group ให้บริการการแปลเอกสารด้วยคุณภาพสูงสุด ในภาษาดังต่อไปนี้

 • อังกฤษ – ไทย – อังกฤษ
 • ฝรั่งเศส – ไทย / อังกฤษ – ฝรั่งเศส
 • สเปน – ไทย / อังกฤษ – สเปน
 • จีน – ไทย / อังกฤษ – จีน

นักแปลมืออาชีพของ EduTrain Leading Group เป็นนักวิชาการ และนักเขียนชาวไทย ระดับ PhD, MA และ M.Ed. ได้ใช้ชีวิตในต่างประเทศและมีประสบการณ์ในการแปล และความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆอย่างลึกซึ้ง ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามอัตราค่าบริการ เพื่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ   Translation Service EduTrain Leading Group, We offer best quality translation of the following languages:

 • English – Thai – English
 • French – Thai/English – French
 • Spanish – Thai/English – Spanish
 • Chinese – Thai/ English – Chinese

Our professional translators are Thai educators/ writers with PhD, MA, and M.Ed. They have spent significant time of their life in foreign countries, have had years of experience in translation and deep understanding of the cultures and languages of these countries. Please call our office for Translation Rate to obtain more detail information.   

Thai Classes for Foreigners

Thai Classes for Foreigners! Sawasdee kha! Enjoy your stay in the Land of Smiles by learning Thai! Improve your business prospects by speaking your clients’ language!   EduTrain offers courses in all levels, from absolute beginners to advanced speakers of Thai taught by qualified and experienced Thai language instructors. You will learn all four skills: reading, writing, speaking and listening, or you may opt to focus only on spoken Thai, depending on your need.   We follow the communicative approach to language acquisition; thus, you will leave each class with a set of words and sentences that you can use immediately in your daily encounters with Thais.   Being a tonal language, each class will pay particular attention to the proper pronunciation and intonation of Thai sounds so that you can communicate in your target language as clearly and precisely as possible!   We also prepare you for the Grade 6 (Por hok) exam as well as any other standardized exams including the IB as well as the Cambridge IGCSE’s and A levels. EduTrain offers both private one-on-one courses and small group courses at a time convenient for you.   Special! We’ve just started Thai language courses for children! Contact our school for more information and a free placement exam!   Thesis/Dissertation Editing รับตรวจและแก้ไขวิทยานิพนธ์ EduTrain Leading Group เป็นเครือข่ายของอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย และนักวิชาการมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญในการเขียน การตรวจแก้ไขข้อมูล การวิจัยและเขียนตำราวิชาการในหลากหลายสาขา จากประสบการณ์ในการเขียนและตรวจบทความเชิงวิชาการ และความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย เราจึงสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและความรู้ต่างๆที่จำเป็นในการทำ วิทยานิพนธ์และตรวจทานแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำหนดหัวข้อ การจับประเด็นการเขียน การจัดโครงสร้างในการเขียน หรือ การขัดเกลาภาษา คุณจะได้รับความรู้และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของ EduTrain ตลอดช่วงการเขียนวิทยานิพนธ์ การบริการของเราครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ตรวจและแก้ไขงานเขียน
 • วิจัยและตรวจสอบ
 • พัฒนาโครงร่าง
 • แนะนำด้านการเขียน
 • พิสูจน์อักษรและจัดรูปแบบให้ถูกต้องตามระเบียบ
 • ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3 ครั้ง

การบริการอื่น ๆ

 • การเตรียมตัวก่อนสอบปากเปล่า
 • ให้การสนับสนุนนักศึกษาคณะ และ นักวิจัย

Thesis/ Dissertation Editing We provide you with the guidance, feedback, and partnership you need to graduate on time and get on with your life and career.   We are a network of college/university professors and instructors, published authors, and professional editors expertly trained in writing, editing, researching, and designing scholarly documents in a wide range of disciplines and subject areas.  Our extensive experience editing and writing academic papers, and a strong understanding of the requirements of university and college professors provides us with an insider’s perspective that will help you to complete your thesis or dissertation and earn your graduate degree. Whether you need guidance formulating a topic, assistance with the crucial transition from early-stage ideas to a well-written, logically structured, and soundly argued final draft, rewriting and editing, or personal coaching, you will benefit from our expertise as we assist you during the thesis or dissertation writing process. Our service includes the following areas: Context Editing

 • Research and Review
 • Proposal Development
 • Writing Guidance
 • Proofreading and Formatting
 • Three (3) consultation sessions

Other services:

 • Oral Defense Preparation
 • Support services for Graduate Students, faculty, and Researchers

User Registration

You don't have permission to register

Reset Password